Drukuj

Art. 584 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 584.

Przepisów art. 578583 nie stosuje się do osób w nich wymienionych, w zakresie czynności niepełnionych podczas i w związku z wykonywaniem ich funkcji urzędowych, jeżeli są obywatelami polskimi lub mają w Rzeczypospolitej Polskiej stałe miejsce zamieszkania.

Artykuł 1 ...582 583 584 585 586 ...674‑682

Przejdź do artykułu