Drukuj

Art. 585 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 585.

W drodze pomocy prawnej mogą być dokonywane niezbędne czynności postępowania karnego, a w szczególności:

1) doręczanie pism osobom przebywającym za granicą lub instytucjom mającym siedzibę za granicą;

2) przesłuchiwanie osób w charakterze oskarżonych, świadków lub biegłych;

3) dokonywanie oględzin oraz przeszukiwanie pomieszczeń, innych miejsc i osób, zajęcie przedmiotów i wydawanie przedmiotów tych za granicę;

4) wzywanie osób przebywających za granicą do osobistego dobrowolnego stawiennictwa przed sądem lub prokuratorem w celu przesłuchania świadka lub konfrontacji, jak również doprowadzanie w tym celu osób pozbawionych w tym czasie wolności;

5) udostępnianie akt i dokumentów oraz informacji o karalności oskarżonych;

6) udzielanie informacji o prawie.

Artykuł 1 ...583 584 585 586 587 ...674‑682

Przejdź do artykułu