Drukuj

Art. 589zt KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 589zt.

§ 1. Jeżeli organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamiast END przekazał powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia albo o przeprowadzeniu kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych, prokurator bezpośrednio lub za pośrednictwem właściwego komendanta Policji przekazuje temu organowi informacje w przedmiocie dopuszczalności:

1) czynności, mając na względzie art. 237 § 3–4 oraz art. 238 § 1 i 2;

2) wykorzystania uzyskanego dowodu w postępowaniu karnym.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, przekazuje się w terminie 96 godzin od otrzymania powiadomienia.

Artykuł 1 ...589zr 589zs 589zt 590 591 ...674‑682

Przejdź do artykułu