Drukuj

Art. 607zg KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 607zg.

Na postanowienie sądu lub prokuratora w sprawie wystąpienia do właściwego sądu lub innego organu państwa wykonania orzeczenia zażalenie nie przysługuje.

Artykuł 1 ...607ze 607zf 607zg 607zh 607zi ...674‑682

Przejdź do artykułu