Drukuj

Art. 611fp KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 611fp.

Wystąpienie o wykonanie orzeczenia, o którym mowa w art. 611fn § 1, nie wstrzymuje postępowania wykonawczego.

Artykuł 1 ...611fn 611fo 611fp 611fr 611fs ...674‑682

Przejdź do artykułu