Drukuj

Art. 611l KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 611l.

Minister Sprawiedliwości może wyrazić zgodę na dostarczenie Trybunałowi osoby wydanej lub przekazanej innemu państwu.

Artykuł 1 ...611j 611k 611l 611m 611n ...674‑682

Przejdź do artykułu