Drukuj

Art. 611n KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 611n.

Jeżeli wniosek Trybunału o udzielenie pomocy prawnej dotyczy czynności innej niż przewidziana w Statucie, której wykonanie, mimo ustaleń dokonanych z Trybunałem, jest w dalszym ciągu niedopuszczalne na mocy ustawy i pomoc prawna nie może być udzielona pod żadnym warunkiem, w późniejszym terminie lub w inny sposób, sąd lub prokurator odmawia udzielenia tej pomocy.

Artykuł 1 ...611l 611m 611n 611o 611p ...674‑682

Przejdź do artykułu