Drukuj

Art. 611wb KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 611wb.

§ 1. W razie zmiany lub uchylenia środka lub obowiązku, o którym mowa w art. 611w § 1, sąd lub prokurator niezwłocznie zawiadamia o tym właściwy sąd lub inny organ państwa wykonania nakazu.

§ 2. Zawiadomienie, o którym mowa w § 1, może zostać przekazane również przy użyciu urządzeń służących do automatycznego przesyłania danych, w sposób umożliwiający stwierdzenie autentyczności przekazanych dokumentów.

Artykuł 1 ...611w 611wa 611wb 611wc 611wd ...674‑682

Przejdź do artykułu