Drukuj

Art. 611wa KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 611wa.

Wystąpienie o wykonanie europejskiego nakazu ochrony nie wstrzymuje wykonywania środka lub obowiązku, o którym mowa w art. 611w § 1.

Artykuł 1 ...611uj 611w 611wa 611wb 611wc ...674‑682

Przejdź do artykułu