Drukuj

Art. 614 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 614.

Wydatki poniesione w związku z czynnościami przewidzianymi w niniejszym dziale pokrywa państwo obce, które złożyło wniosek o dokonanie czynności. Organy państwa polskiego mogą odstąpić od żądania zwrotu poniesionych wydatków, jeżeli państwo obce zapewnia wzajemność.

Artykuł 1 ...612 613 614 615 616 ...674‑682

Przejdź do artykułu