Drukuj

Art. 618e KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 618e.

Przepisów art. 618a618c nie stosuje się do świadka zatrudnionego w organie władzy publicznej, jeżeli powołany został do zeznawania w związku z tym zatrudnieniem. W tym przypadku świadkowi służy prawo do należności na zasadach określonych w przepisach regulujących wysokość i warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Artykuł 1 ...618c 618d 618e 618f 618g ...674‑682

Przejdź do artykułu