Drukuj

Art. 618g KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 618g.

Do biegłego, tłumacza i specjalisty niebędącego funkcjonariuszem organów procesowych powołanych przez sąd lub organ postępowania przygotowawczego stosuje się odpowiednio art. 618a. Dotyczy to również sytuacji, gdy sąd lub organ postępowania przygotowawczego nie skorzystał z usług takiego biegłego, tłumacza lub specjalisty.

Artykuł 1 ...618e 618f 618g 618h 618i ...674‑682

Przejdź do artykułu