Drukuj

Art. 618j KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 618j.

Należności przysługujące stronie w związku z jej udziałem w postępowaniu przyznaje się w wysokości przewidzianej dla świadków.

Artykuł 1 ...618h 618i 618j 618k 618l ...674‑682

Przejdź do artykułu