Drukuj

Art. 618i KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 618i.

W przypadku gdy biegły, tłumacz lub specjalista niebędący funkcjonariuszem organów procesowych zostaną wezwani przez uprawniony organ w kilku sprawach na ten sam dzień, zwrot kosztów podróży, noclegu, utrzymania w miejscu wykonywania czynności postępowania, utraconego zarobku lub dochodu z powodu stawiennictwa na wezwanie organu, przysługuje im tylko raz.

Artykuł 1 ...618g 618h 618i 618j 618k ...674‑682

Przejdź do artykułu