Drukuj

Art. 625 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 625.

W razie skazania lub warunkowego umorzenia postępowania wobec żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową albo pełniącego służbę w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, nie pobiera się od nich należnych Skarbowi Państwa kosztów sądowych.

Artykuł 1 ...623 624 625 626 626a ...674‑682

Przejdź do artykułu