Drukuj

Art. 623 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 623.

Sąd lub referendarz sądowy zwalnia osobę w całości lub w części od wyłożenia kosztów podlegających uiszczeniu przy wnoszeniu pisma procesowego, jeżeli wykazała ona, że ze względu na jej sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów wyłożenie ich byłoby zbyt uciążliwe.

Artykuł 1 ...621 622 623 624 625 ...674‑682

Przejdź do artykułu