Drukuj

Art. 634 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 634.

Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, do kosztów procesu za postępowanie odwoławcze od orzeczeń kończących postępowanie w sprawie mają odpowiednie zastosowanie przepisy o kosztach za postępowanie przed sądem pierwszej instancji.

Artykuł 1 ...632b 633 634 635 636 ...674‑682

Przejdź do artykułu