Drukuj

Art. 635 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 635.

Niezależnie od tego, kto wniósł środek odwoławczy, jeżeli dojdzie do zmiany wyroku skazującego lub orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania na niekorzyść oskarżonego, koszty procesu za postępowanie odwoławcze ustala się na ogólnych zasadach.

Artykuł 1 ...633 634 635 636 637 ...674‑682

Przejdź do artykułu