Drukuj

Art. 667 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 667.

Postępowanie przygotowawcze ma na celu również zebranie danych, o jakich mowa w art. 662 § 1.

Artykuł 1 ...665 666 667 668 669 ...674‑682

Przejdź do artykułu