Drukuj

Art. 668 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 668.

§ 1. Śledztwo prowadzi się w sprawach o zbrodnie, a w innych sprawach, gdy wymaga tego waga lub zawiłość sprawy.

§ 2. Postępując w myśl art. 334 § 2 prokurator wojskowy poucza oskarżonego oraz pokrzywdzonego niebędącego żołnierzem także o prawie do złożenia wniosku, o którym mowa w art. 669 § 2 i 2a.

Artykuł 1 ...666 667 668 669 670 ...674‑682

Przejdź do artykułu