Drukuj

Art. 80 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 80.

Oskarżony musi mieć obrońcę w postępowaniu przed sądem okręgowym, jeżeli zarzucono mu zbrodnię. W takim wypadku udział obrońcy w rozprawie głównej jest obowiązkowy.

Artykuł 1 ...78 79 80 80a 81 ...674‑682

Przejdź do artykułu