Drukuj

Art. 80a KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 80a.

(uchylony)

Artykuł 1 ...79 80 80a 81 81a ...674‑682

Przejdź do artykułu