Drukuj

Art. 89 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 89.

W kwestiach dotyczących pełnomocnika, a nieunormowanych przez przepisy niniejszego kodeksu, stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym.

Artykuł 1 ...87a 88 89 90 91 ...674‑682

Przejdź do artykułu