Drukuj

Art. 91 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 91.

Dopuszczony do udziału w postępowaniu sądowym przedstawiciel organizacji społecznej może uczestniczyć w rozprawie, wypowiadać się i składać oświadczenia na piśmie.

Artykuł 1 ...89 90 91 91a 91b ...674‑682

Przejdź do artykułu