Drukuj

Art. 95a KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 95a.

§ 1. W sprawach wskazanych w art. 2a § 1 i 2 Kodeksu wykroczeń orzeka na posiedzeniu sąd, który wydał wyrok w pierwszej instancji.

§ 2. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

Artykuł 1 ...94 95 95a 95b 96 ...674‑682

Przejdź do artykułu