Drukuj

Art. 95 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 95.

§ 1. Sąd orzeka na rozprawie w wypadkach wskazanych w ustawie, a w innych – na posiedzeniu. Orzeczenia wydawane na posiedzeniu mogą zapadać również na rozprawie.

§ 2. Referendarz sądowy wydaje postanowienia na posiedzeniu.

Artykuł 1 ...93a 94 95 95a 95b ...674‑682

Przejdź do artykułu