Drukuj

Art. 102 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 102.

Nadzór nad postępowaniem mandatowym sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych, a w sprawach, o których mowa w art. 95 § 3 – Główny Inspektor Pracy.
Artykuł 1 ...100 101 102 102a 103 ...121

Przejdź do artykułu