Drukuj

Art. 121 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 121.

§ 1. Do kosztów postępowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 616, art. 618 § 1 i 3, art. 618a618l, art. 623, art. 624 § 1, art. 625, art. 626, art. 630, art. 632a635, art. 636 § 1 i 2, art. 637639 i art. 641 Kodeksu postępowania karnego, przy czym wydatkami są także wydatki Skarbu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego ponoszone w toku czynności wyjaśniających.

§ 2. Rodzaje i wysokość opłat oraz zasady i tryb ich wymierzania określa odrębna ustawa.

Artykuł 1 ...119 120 121

Przejdź do artykułu