Drukuj

Art. 1 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 1.

§ 1. Postępowanie w sprawach o wykroczenia toczy się według przepisów niniejszego kodeksu.

§ 2. W postępowaniu, o którym mowa w § 1, przepisy Kodeksu postępowania karnego stosuje się jedynie, gdy niniejszy kodeks tak stanowi.
Artykuł 1 2 3 ...121

Przejdź do artykułu