Drukuj

Art. 53 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 53.

Jeżeli miejsce pobytu osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia nie jest znane, sąd może zarządzić ustalenie miejsca jej pobytu przez Policję. Policja ustala też miejsce pobytu z własnej inicjatywy albo na wniosek organu dokonującego czynności wyjaśniających.
Artykuł 1 ...51 52 53 54 55 ...121

Przejdź do artykułu