Drukuj

Art. 56a KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 56a.

Jeżeli nie zachodzą okoliczności określone w art. 27, osobie, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia, przysługuje zażalenie do organu nadrzędnego na niewniesienie wniosku o ukaranie.
Artykuł 1 ...55 56 56a 57 58 ...121

Przejdź do artykułu