Drukuj

Art. 73 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 73.

Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania na rozprawie obwiniony może złożyć wniosek o skazanie go w określony sposób bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Przy rozpoznawaniu tego wniosku stosuje się odpowiednio art. 64.
Artykuł 1 ...71 72 73 74 75 ...121

Przejdź do artykułu