Drukuj

Art. 94 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 94.

§ 1. Do wyroku nakazowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 504 i 505 z wyłączeniem zdania drugiego, a także art. 506 § 1–3, § 5 i 6 Kodeksu postępowania karnego.

§ 2. Na zarządzenie odmawiające przyjęcia sprzeciwu przysługuje zażalenie.

§ 3. Wyrok nakazowy, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub sprzeciw cofnięto, staje się prawomocny.
Artykuł 1 ...92a 93 94 95 96 ...121

Przejdź do artykułu