Drukuj

Art. 114 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 114.

Kto odmawia udzielenia organowi służby zdrowia wyjaśnień mogących mieć znaczenie dla wykrycia gruźlicy, choroby wenerycznej lub innej choroby zakaźnej lub źródła zakażenia albo dla zapobiegania szerzeniu się takich chorób,

podlega karze grzywny albo karze nagany.
Artykuł 1 ...112 113 114 115 116 ...166

Przejdź do artykułu