Drukuj

Art. 113 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 113.

Kto nie zachowuje należytej czystości przy świadczeniu usług w zakładach żywienia zbiorowego, w kąpieliskach, zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, pralniczych lub noclegowych albo kto dopuszcza do takich czynności osobę dotkniętą chorobą zakaźną,

podlega karze grzywny.
Artykuł 1 ...111 112 113 114 115 ...166

Przejdź do artykułu