Drukuj

Art. 123 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 123.

§ 1. Kto z nienależącego do niego ogrodu bezprawnie zabiera w nieznacznej ilości owoce, warzywa lub kwiaty,

podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec nawiązkę do wysokości 50 złotych.
Artykuł 1 ...121 122 123 124 125 ...166

Przejdź do artykułu