Drukuj

Art. 125 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 125.

Kto w ciągu dwóch tygodni od dnia znalezienia cudzej rzeczy albo przybłąkania się cudzego zwierzęcia nie zawiadomi o tym organu Policji lub innego organu państwowego albo w inny właściwy sposób nie poszukuje posiadacza,

podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
Artykuł 1 ...123 124 125 126 127 ...166

Przejdź do artykułu