Drukuj

Art. 133 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 133.

§ 1. Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.
Artykuł 1 ...131 132 133 134 135 ...166

Przejdź do artykułu