Drukuj

Art. 135 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 135.

Kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru,

podlega karze grzywny.
Artykuł 1 ...133 134 135 136 137 ...166

Przejdź do artykułu