Drukuj

Art. 145 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 145.

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,

podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
Artykuł 1 ...143 144 145 146 147 ...166

Przejdź do artykułu