Drukuj

Art. 146 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 146.

§ 1. Kto nie dopełnia w terminie obowiązku zgłoszenia w urzędzie stanu cywilnego faktu urodzenia lub zgonu,

podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Sprawca nie podlega odpowiedzialności, jeżeli pomimo niedokonania zgłoszenia akt stanu cywilnego został sporządzony we właściwym czasie.
Artykuł 1 ...144 145 146 147 147a ...166

Przejdź do artykułu