Drukuj

Art. 149 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 149.

Kto nabywa gałęzie, korzenie, krzewy lub pniaki wiedząc o tym, że pochodzą one z wykroczenia określonego w art. 148, lub pomaga do ich zbycia albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przyjmuje je lub pomaga do ich ukrycia,

podlega karze grzywny.
Artykuł 1 ...147a 148 149 150 151 ...166

Przejdź do artykułu