Drukuj

Art. 164 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 164.

Kto wybiera jaja lub pisklęta, niszczy lęgowiska lub gniazda ptasie albo niszczy legowiska, nory lub mrowiska znajdujące się w lesie albo na nienależącym do niego gruncie rolnym,

podlega karze grzywny albo karze nagany.
Artykuł 1 ...162 163 164 165 166

Przejdź do artykułu