Drukuj

Art. 165 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 165.

Kto w lesie, w sposób złośliwy, płoszy albo ściga, chwyta, rani lub zabija dziko żyjące zwierzę, poza czynnościami związanymi z polowaniem lub ochroną lasów, jeżeli czyn z mocy innego przepisu nie jest zagrożony karą surowszą,

podlega karze grzywny albo karze nagany.
Artykuł 1 ...163 164 165 166

Przejdź do artykułu