Drukuj

Art. 19 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 19.

Kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni; wymierza się ją w dniach.
Artykuł 1 ...17 18 19 20 21 ...166

Przejdź do artykułu