Drukuj

Art. 20 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 20.

§ 1. Kara ograniczenia wolności trwa 1 miesiąc.

§ 2. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności ukarany:

  1. nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu;
     
  2. jest obowiązany do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne;
     
  3. ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.
     
Artykuł 1 ...18 19 20 21 22 ...166

Przejdź do artykułu