Drukuj

Art. 22 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 22.

Wymierzając karę ograniczenia wolności, organ orzekający może zobowiązać ukaranego do:

  1. naprawienia w całości albo w części szkody wyrządzonej wykroczeniem;
     
  2. przeproszenia pokrzywdzonego.
     
Artykuł 1 ...20 21 22 23 24 ...166

Przejdź do artykułu