Drukuj

Art. 27 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 27.

§ 1. Od zastępczej kary aresztu sprawca może być uwolniony w każdym czasie przez wpłacenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia.

§ 2. Jeżeli grzywna została uiszczona w części, karę zastępczą zmniejsza się w sposób odpowiadający stosunkowi kwoty zapłaconej w wysokości grzywny.
Artykuł 1 ...25 26 27 28 29 ...166

Przejdź do artykułu