Drukuj

Art. 28 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 28.

§ 1. Środkami karnymi są:

 1. zakaz prowadzenia pojazdów;
   
 2. przepadek przedmiotów;
   
 3. nawiązka;
   
 4. obowiązek naprawienia szkody;
   
 5. podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny sposób;
   
 6. inne środki karne określone przez ustawę.
   
§ 2. Środki karne można orzec, jeżeli są one przewidziane w przepisie szczególnym, a orzeka się je, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

§ 3. Przepadek przedmiotów można orzec, choćby zachodziła okoliczność wyłączająca ukaranie sprawcy.

§ 4. Obowiązek naprawienia szkody orzeka się w sposób określony w przepisie szczególnym.
Artykuł 1 ...26 27 28 29 30 ...166

Przejdź do artykułu