Drukuj

Art. 3 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 3.

§ 1. Na zasadach określonych w niniejszej ustawie odpowiada ten, kto popełnił wykroczenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym.

§ 2. Odpowiedzialność za wykroczenie popełnione za granicą zachodzi tylko wtedy, gdy przepis szczególny taką odpowiedzialność przewiduje.
Artykuł 1 2 2a 3 4 5 ...166

Przejdź do artykułu